Asbest saneren

In samenwerking met gecertificeerde bedrijven verzorgen wij het afhalen en afvoeren van uw oude asbesthoudende platen.

De bedrijven waar wij mee werken hebben een efficiente organisatie, van inventarisatie van de uit te voeren werkzaamheden tot en met de daadwerkelijke uitvoering ervan.Bekijk ook...